Aktualności

16 października 2023

Przyszłość Miast w Polsce: XVII Smart City Forum, 20-21 listopada 2023 r., Warszawa

Już 20 i 21 listopada 2023 r. w hotelu The Westin Warsaw odbędzie się XVII Smart City Forum – najważniejsze spotkanie włodarzy polskich miast, przedstawicieli administracji samorządowej oraz prezesów i kadry zarządzającej firm dostarczających rozwiązania dla smart cities.

Forum zainauguruje debata “Prezydentki w samorządzie”, podczas której omówione zostaną zagadnienia dotyczące perspektyw rozwojowych dla miast, polityki społecznej i równościowej, zaangażowania miast w przejrzystość i odpowiedzialność za równość oraz równe szanse pracy i awansu, a także możliwości aktywizacji ludzi do udziału w życiu społecznym i włączania do kształtowania rozwoju miasta. Następnie eksperci przeanalizują obszar efektywności energetycznej miast. Pojawią się wątki związane z poprawą efektywności i transformacją ścieżki współpracy z biznesem oraz programem „Rozświetlamy Polskę” – budowaniem inteligentnej przestrzeni za pomocą światła, uwarunkowaniami prawnymi, prawem własności i certyfikacją opraw oświetleniowych. Prelegenci porozmawiają również na temat monitorowana wykorzystania energii i mediów, ładowana samochodów, rowerów i hulajnóg wykorzystując infrastrukturę oświetleniową oraz systemach monitoringu środowiska i jakości powietrza.

W ramach kolejnego bloku prelegenci pochylą się nad obszarem najnowszych smart technologii stworzonych z myślą o miastach. Dyskusja obejmie temat szans i zagrożeń związanych z nowymi technologiami, form współpracy miast, które wskazane są, aby poprawić skuteczność działań w zakresie danych, zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowe urzędów oraz przyszłości dronów w mieście. Blok podsumowany zostanie sesją case studies, które zobrazują praktyczne zastosowanie rozwiązań w miastach. Eksperci skomentują mobilność w smart city m.in. plan zrównoważonej mobilności, efektywne metody i trendy zarządzania infrastrukturą drogową, technologie w zakresie analizy geoprzestrzennej oraz ekologiczne formy transportu do szkół i budynków publicznych.

Dzień drugi Forum wyłoni tematy związane z energią w inteligentnym mieście. Prelegenci porozmawiają o integracji procesów i logistyce współdzielenia, transformacji ciepła systemowego, ochronie infrastruktury krytycznej i decentralizacji źródeł energii z perspektywy miasta, finansowaniu inwestycyjnym i partnerstwie publiczno-prywatnym, zielonej transformacji miast w duchu ESG oraz alternatywnych źródłach energii w miastach. 

Ważnym aspektem, który rozpatrzony zostanie podczas kongresu będzie Agile Management w mieście – zarządzanie zwinnym miastem i związane z tym ograniczenia organizacyjne. Prelegenci zwrócą uwagę na planowanie smart budżetu i alternatywne źródła finansowania, a także wyzwania z zakresu HR w samorządach. Nie zabraknie dyskusji na temat urbanistyki. Eksperci przeanalizują m.in. zagadnienia odnoszące się do architektury regeneracyjnej, problemów i wyzwań związanych z planowaniem przestrzennym, wykorzystaniem danych do wzmocnienia odporności miasta na zmiany klimatyczne oraz zarządzaniem wodą w mieście. Zwieńczeniem Forum będzie blok poświęcony turystyce i promocji miast – zwiększenie konkurencyjności regionu, ułatwianie dostępu do produktów i usług turystycznych dzięki platformom cyfrowym oraz zarządzanie turystyką zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W gronie prelegentów XVII Smart City Forum udział potwierdzili m.in.:

 • Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydentka Miasta Słupska
 • dr Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyna
 • Maria Wasiak, Sekretarz m.st. Warszawy
 • Adam Neumann, Prezydent Miasta Gliwic            
 • Konrad  Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa         
 • Jakub Mazur, Wiceprezydent Miasta Wrocławia 
 • Jerzy Muzyk, Wiceprezydent Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju        
 • Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju     
 • Piotr Ryba, Burmistrz Krynica Zdrój          
 • Michał Łakomski, Pełnomocnik Prezydenta ds. Smart City             
 • Maciej Jeziorski, Dyrektor Sektora Publicznego CEE, Signify Poland
 • Bartłomiej Barski, Prezes Zarządu, Sopocka Organizacja Turystyczna
 • Łukasz Borowski, Dyrektor Działu Inżynieringu i Serwisu, Yunex

Smart City Forum tworzy przestrzeń do wymiany opinii i doświadczeń między przedstawicielami samorządów, biznesu i środowisk akademickich. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką miast inteligentnych w Polsce i na świecie.

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menedżerskiej oraz zarządom firm.

Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Związek Powiatów Polskich.