Aktualności

2 listopada 2023

E-doręczenia - bezpłatne webinarium, 30 listopada 2023 r.

Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online dedykowane pracownikom JST zatytułowane "E-doręczenia", które odbędzie się 30 listopada 2023 roku. Rozpoczęcie o godz. 9:00.

E-Doręczenia to elektroniczne odpowiedniki listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Usługa jest wielkim krokiem w stronę cyfryzacji podmiotów publicznych, która niewątpliwie spowoduje rewolucję w kontaktach na linii urząd – klient. Od 10 grudnia 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 28 listopada 2023 roku.
Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy!


Załączniki