Aktualności

3 listopada 2023

Kontrola wykorzystania dotacji oświatowej prowadzona przez JST - bezpłatne szkolenie, 11 grudnia 2023 r., online

Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online dedykowane pracownikom JST zatytułowane "Kontrola wykorzystania dotacji oświatowej prowadzona przez JST", które odbędzie się 11 grudnia 2023 roku w godzinach od 9:00 do 12:00.

Pobieranie środków publicznych wiąże się nierozerwalnie z poddaniem się trybowi kontroli rozliczenia i wydatkowania tych środków, a ustawowym obowiązkiem organu dotującego (jednostki samorządu terytorialnego) jest nie tylko udzielenie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i przedszkolom, lecz także dokonanie kontroli prawidłowości jej wydatkowania. Nie jest natomiast akceptowalna sytuacja, w której jednostka ta nie miałaby możliwości, lub miałaby utrudnioną możliwość skontrolowania prawidłowości wydatkowania przekazanych środków. Obowiązkiem kontrolowanego jest zaś umożliwienie zbadania prawidłowości pobrania i wydatkowania otrzymanej dotacji.

Celem szkolenia jest odpowiedź na pojawiające się wątpliwości związane z prowadzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego jako organy dotujące kontroli wykorzystania dotacji oświatowej.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 6 grudnia 2023 roku.

Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy!


Załączniki