Aktualności

15 listopada 2023

Echa z prac Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

14 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne:

  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. ZPP zgłosił w zakresie tego projektu uwagę wskazującą, że biorąc pod uwagę upływ czasu i różne zmienne wydaje się, że wysokość maksymalnego wsparcia finansowanego w programie powinna wzrosnąć a nie być pozostawiona na poziomie edycji 2019-2023. Jak jednak odpowiedział minister Dariusz Piontkowski resort edukacji występował do MF o wzrost finansowania programu, nie uzyskało jednak akceptacji, stad kwoty pozostały na dotychczasowym poziomie
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

Głównym tematem dyskusji podczas posiedzenia był oczywiście Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w roku 2024.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.