Aktualności

19 grudnia 2023

Europejski Kongres Samorządów, 4-5 marca 2024 r., Mikołajki

4-5 marca 2024 r. w Mikołajkach pod hasłem „Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie” odbędzie się IX Europejski Kongres Samorządów. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, we współpracy m.in. ze Związkiem Powiatów Polskich.

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce w którym spotkają się liderzy samorządów, przedstawiciele elit regionalnych członkowie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. 

Program Kongresu obejmuje ponad 200 wydarzeń: bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów oraz prezentacji. Podczas spotkania zostaną podjęte debaty na temat problemów współczesnej urbanistyki, mechanizmów rozwoju miast i regionów, finansowania inwestycji, zarządzania miastem, ochrony środowiska, polityki zdrowotnej oraz działań samorządów w nowej rzeczywistości.

Wśród planowanych tematów znajdą się między innymi: 

  • Decentralizacja – jak wzmocnić europejską samorządność? 
  • Wspólnoty powiatowe a powiat – wczoraj, dziś i jutro
  • Na jakie inwestycje stać dziś samorządy? 
  • Bezpieczeństwo energetyczne samorządów 
  • Cyfrowe przebudzenie samorządów 
  • Miasta w obliczu migracji 
  • Jak skutecznie promować miasta i regiony za granicą? 
  • Samorządy – nieustająca ewolucja czy potrzeba rewolucji? 
  • Ochrona zdrowia w małych miejscowościach. Jak zapobiec wykluczeniu? 
  • Samorządy w obliczu depopulacji 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się tutaj

Szczegółowe informacje na temat Kongresu dostępne są na stronie www.forum-ekonomicze.pl