Aktualności

2 lutego 2024

Relacja ze styczniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

31 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się, pierwsze po powołaniu nowego rządu, posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkaniu współprzewodniczyli Marcin Kierwiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. Z ramienia Związku Powiatów Polskich udział wzięli: Jan Grabkowski - Wiceprezes ZPP, Starosta Poznański; Lucyna Sokołowska - Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego; Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura ZPP oraz Jego Zastępca Grzegorz Kubalski.

Należy podjąć wspólny dialog

Jako pierwszy głos zabrał Marcin Kierwiński, który zapewnił, że jest do dyspozycji dla strony samorządowej wraz z wiceministrem Tomaszem Szymańskim, który w obecnym rządzie odpowiedzialny jest za sprawy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i na co dzień bezpośrednio będzie współpracował z samorządami.

Wchodzimy w czwartą dekadę działania KWRiST w nowej sytuacji politycznej, z rządem, który chce dialogu z samorządami, dla którego samorząd jest szalenie istotny, bo wszystkie partie tworzące nową koalicję z samorządu wyrosły. Ze strony rządowej deklarujemy, że będziemy słuchali Państwa głosów i postulatów. Będziemy często się też spierali, prowadzili burzliwe dyskusje, ale zawsze to będzie otwarty i konstruktywny dialog – powiedział minister MSWiA. – Mam nadzieję, że ta Komisja wróci do takiego dobrego standardu bycia żywym miejscem dyskusji i wzmocnienia tego co najważniejsze, czyli roli państwa, samorządu, administracji centralnej w pracy dla mieszkańców tych najmniejszych wspólnot lokalnych.

Nowi członkowie strony rządowej KWRiST

Następnie szef MSWiA wręczył akty powołania przedstawicielom strony rządowej KWRiST. W jej skład weszli:

 • Agnieszka Buczyńska Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego - członek KWRiST
 • Marzena Okła-Drewnowicz Minister do spraw Polityki Senioralnej - członek KWRiST
 • Grzegorz Karpiński Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - członek KWRiST
 • Piotr Borys Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - członek KWRiST
 • Henryk Kiepura Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu
 • Paweł Olszewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji - członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego
 • Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii - członek KWRiST
 • Tomasz Szymański Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli i współprzewodniczący Zespołu ds. Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych
 • Jan Szyszko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej
 • Mikołaj Dorożała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska
 • Przemysław Koperski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - członek KWRiST oraz współprzewodniczący  Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu
 • Marek Kos Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - członek KWRiST oraz współprzewodnicząca  Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych
 • Adam Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
 • Paweł Zgórzyński Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - członek KWRiST

Deklaracja pełnej współpracy strony samorządowej z nowym rządem

Następnie głos zabrał Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, współprzewodniczący KWRiST ze strony samorządowej, który podkreślił, że Komisja to modelowe rozwiązanie i rzadki przykład w Europie, współdziałania władz centralnych, lokalnych i regionalnych. Jest to również dobry przykład na materializację trzech konstytucyjnych zasad organizujących życie wspólnoty państwowej, czyli współdziałania władz, dialogu społecznego i zasady pomocniczości. I tak też strona samorządowa traktuje udział w tej Komisji.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.