Aktualności

9 lutego 2024

XI edycja Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”, 20-21 marca 2024 r., Lublin

20 i 21 marca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się XI edycja Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”.

Edukacja Przyszłości to jedno z ważniejszych wydarzeń w Polsce skierowane do prezydentów, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i naczelników wydziałów edukacji w JST oraz dyrektorów szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowych. To miejsce wymiany myśli o edukacji i zarządzaniu edukacją przez samorządy.

Kluczowe tematy dyskusji, związane z bieżącymi zmianami w oświacie, stojącymi przed samorządami oraz dyrektorami szkół i przedszkoli, poruszone zostaną podczas trzech głównych ścieżek tematycznych: Zarządzanie, Finansowanie i Nauczanie. W trakcie wydarzenia przestawione zostaną wyzwania, z jakimi mierzy się dziś zarządzanie procesem edukacji. Eksperci podejmą dyskusję o tym jakie szanse, a jakie zagrożenie niesie nieuniknione zatopienie się w cyfrowym świecie oraz czy nie ucierpi na tym fizyczne i psychiczne zdrowie uczniów. Omówione zostaną również zagadnienia związane z możliwościami pozyskiwania funduszy europejskich.

W tym roku do programu Edukacji Przyszłości włączono również ścieżkę pn. Sztuczna inteligencja w oświacie. Organizatorzy wydarzenia uważają, że tematyka związana z AI będzie wkrótce nieodłączną częścią nauczania i dlatego warto o niej rozmawiać.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie www.oswiataprzyszlosci.pl

Związek Powiatów Polskich objął patronatem środowiskowym to wydarzenie.