Aktualności

24 lutego 2024

Deklaracja Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) w drugą rocznicę wybuchu wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie

Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) przyjęła deklarację z okazji drugiej rocznicy wybuchu wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie. W dokumencie tym, europejscy przywódcy lokalni i regionalni jednomyślnie potępiają nielegalną inwazję na Ukrainę oraz wyrażają solidarność z jej obywatelami.

W deklaracji czytamy: "Zdecydowanie potępiamy prowadzoną na pełną skalę przez siły rosyjskie wojnę przeciwko Ukrainie, której ofiarami są niewinne dzieci, cywile i wybrani do władz przedstawiciele, a także nielegalną okupację ukraińskich terytoriów. Uprowadzenie ukraińskich burmistrzów przez siły rosyjskie stanowi naruszenie praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego."

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem tego dokumentu, który dostępny jest poniżej.


CEMR jest obecnie największą organizacją zrzeszającą lokalne i regionalne władze w Europie. Jej członkami jest ponad 50 krajowych stowarzyszeń miast, gmin i regionów z 39 krajów, w tym Związek Powiatów Polskich. Łącznie jest to około 100 000 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych.
Rada Gmin i Regionów Europy działa na rzecz lokalnych i regionalnych samorządów i demokracji.


Załączniki