Aktualności

21 lutego 2024

Echa z prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

Pierwszy raz po powołaniu nowego rządu odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tematykę spotkania zdominowały nie opiniowanie projektu a planowane zmiany legislacyjne.

Kto może zostać pracownikiem socjalnym?

W sprawach różnych w pierwszej kolejności poruszono zgłoszony przez Unię Metropolii Polskich temat uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. W wystąpieniu przedstawiciele UMP zwrócili uwagę, że taką pilną i oczekiwaną zmianą jest dopuszczenie do wykonywania tego zawodu (bez dodatkowych warunków) osób, które ukończyły resocjalizację. Niezależnie od tego konieczna jest zmiana przepisów, która w jasny sposób określi jakie wykształcenie musi posiadać dana osoba, żeby ten zawód wykonywać. Obecne przepisy są tak nieprecyzyjne, że wielu przypadkach trzeba indywidualnie oceniać czy zakres programowy studiów jakie dana osoba ukończyła pozwala na jej zatrudnienie. Przedstawiciele resortu w większości zgodzili się z tą tezą. Zapowiedzieli, że jest planowany przegląd ustawy o pomocy społecznej w zakresie dokonania w nim wielu innych zmian, który obejmie również zgłoszony przez UMP problem. Na razie nie jest jednak znany ewentualny kalendarz legislacyjny.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.