Aktualności

27 lutego 2024

Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

26 lutego br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Podczas posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z cyfryzacją w samorządach.

Przed Zespołem stanął projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Z uwagi na fakt, że nadal trwają pracę międzyresortowe na projektem, Zespół zdecydował o nie omawianiu projektu i zaopiniowaniu go na następnym posiedzeniu.

Następnie Zespół przeszedł do omówienia problemów związanych z tematem e-doręczeń. Przedstawiciele strony samorządowej zgłosili liczne problemy i postulaty związane z tym tematem. A były to: kwestia nowej wersji standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, błędy jakie występują w formularzu wniosku o nadanie adresu do doręczeń elektronicznych, włączenie usługi e-doręczeń do aplikacji mObywatel, poprawienie wyszukiwarki podmiotów, zwiększenie limitu wielkości załączników, stworzenie systemu wysyłki masowej, określenie jasnych zasad archiwizacji korespondencji wysłanej przez e-Doręczenia, problemy związane z integracją przez API z systemami klasy EZD.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.