Aktualności

11 marca 2024

Związek Powiatów Polskich alarmuje o niedoszacowaniu środków na podwyżki dla nauczycieli

Warszawa, 11 marca 2024 r. – W nowo przyjętym stanowisku, Zarząd Związku Powiatów Polskich wyraża zaniepokojenie dotyczące niedoszacowania skutków finansowych związanych z zaplanowanymi od 1 stycznia 2024 roku podwyżkami dla nauczycieli. Pomimo obietnic rządowych o pokryciu dodatkowych kosztów, wielu samorządów powiatowych zgłasza braki w otrzymanym finansowaniu.

Według dokumentu, decyzje o wysokości podwyżek oraz alokacji środków na ten cel zostały podjęte już na etapie planowania budżetu państwa, bez możliwości wpływu lub zgłaszania uwag przez strony samorządowe. Niestety, otrzymane przez samorządy fundusze okazały się niewystarczające, co pogłębiło już istniejący problem niedoszacowania wydatków na oświatę.

Związek Powiatów Polskich podkreśla swoje poparcie dla wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, jednocześnie zwracając uwagę na niekorzystną praktykę przerzucania finansowego ciężaru planowanych podwyżek na jednostki samorządu terytorialnego. ZPP apeluje o dalszą refleksję nad systemem finansowania oświaty, w celu uniknięcia dalszych dysproporcji i zapewnienia adekwatnego wsparcia dla nauczycieli oraz samorządów odpowiedzialnych za edukację.

Z pełną treścią stanowiska można zapoznać się TUTAJ.