Aktualności

21 marca 2024

I i II poziom kontroli zarządczej – jak koordynować i pogodzić to w praktyce - bezpłatne szkolenie, 12 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „I i II poziom kontroli zarządczej – jak koordynować i pogodzić to w praktyce”, które odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. o  godzinie 10:00.

Podstawą podziału na dwa poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej jest art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Powierza on ministrowi kierującemu działem administracji rządowej oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi województwa podwójną rolę. Osoby piastujące te stanowiska mają zapewniać adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą w urzędzie (jako kierownicy jednostek) oraz w dziale administracji rządowej lub całej jednostce samorządu terytorialnego. Stanowią oni zatem II stopień kontroli zarządczej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie - jak koordynować i  pogodzić w praktyce obowiązki na I i II poziomie kontroli zarządczej.

Program szkolenia:

  • Podstawy prawne i wytyczne funkcjonowania kontroli zarządczej na dwóch poziomach;
  • Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na I i II poziomie;
  • Praktyczne wskazówki wdrażania i monitorowania systemu;
  • Podpowiedzi jak uniknąć nieprawidłowości w funkcjonowaniu dwóch poziomów kontroli zarządczej.

Szkolenia w cyklu adresowane są do pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności: kierowników urzędów, audytorów, compliance oficerów oraz do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce.

WIĘCEJ INFORMACJI i formularz bezpłatnego zapisu na stronie: https://bit.ly/3TLHMEL