Aktualności

21 marca 2024

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST

20 marca br. obradował Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

Co opiniowano?

Pozytywną opinię Zespołu uzyskały projekty następujących aktów prawnych:

  1. ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD22),
  2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań i wyposażenia dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów,
  3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,
  4. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych oraz wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami,
  5. rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Ministerstwo Infrastruktury przychyla się do propozycji ZPP

Wśród opiniowanych projektów, które również uzyskały pozytywną opinię Zespołu, znalazło się również rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.