Aktualności

18 marca 2024

Echa z prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

15 marca odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tradycyjnie dominowały tzw. sprawy różne.

Pierwszym zgłoszonym tematem przez sekretarza KWRiST był temat finansowania pielęgniarek w domach pomocy społecznej. Przedstawicielka ZPP zwróciła uwagę, że w tej sprawie Zgromadzenie Ogólne ZPP wydało stanowisko, a problem nie dotyczy tylko pielęgniarek ale również innych osób wykonujących zawody medyczne w domach pomocy społecznej, wskazała, że biorąc pod uwagę zmiany profilu mieszkańca w DPS-ach w katalogu zadań NFZ wprost powinno być wskazane finansowanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w domach pomocy społecznej. Oba ministerstwa zapewniły, że w tej sprawie prowadzą dialog.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.