Aktualności

18 marca 2024

Echa z prac Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

15 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST. 

Zespół pozytywnie zaopiniował:

  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego;
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.

Natomiast negatywnie Zespół odniósł się do rozporządzeń dotyczących zadań domowych i niewliczania do średniej ocen z religii/etyki tj. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.