Aktualności

23 maja 2024

Relacja z majowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem Ministra Tomasza Siemoniaka

Współpraca między rządem i samorządami, „odmrożenie” wynagrodzeń osób kierujących podmiotami leczniczymi i kadencja członków Komitetu Regionów to główne tematy obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyły się 21 maja br. w siedzibie MSWiA w Warszawie.

Posiedzeniu współprzewodniczyli Tomasz Szymański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina i Wiceprezes Związku Miast Polskich. Posiedzenie otworzył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak.

Z ramienia ZPP w Komisji udział wzięli Lucyna Sokołowska, Członkini Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.

Mianowany niedawno minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak w swoim przemówieniu zadeklarował chęć współpracy z samorządami. Podkreślił konieczność przywrócenia roli i pozycji samorządów sprzed 2015 roku, ale jednocześnie też zaznaczył, w jak trudnym momencie się znajdujemy. Wspomniał ustanowiony w przeszłości pakiet wzmocnienia samorządów i rozwiązania, które wprowadził swoimi zapisami. Minister zadeklarował swoje zaangażowanie we współpracę z samorządem, gdyż w jego opinii to sprawy ważne i strategiczne. „Mam świadomość potencjału, jaki w was tkwi. Samorząd jest stabilniejszą częścią państwa niż strona rządowa. Będziemy chcieli w partnerstwie z samorządami budować rozwiązania związane z bezpieczeństwem” – mówił. Jak zaznaczył, dyskusja o rozwoju samorządów powinna być nieskrępowana. Dużo istotnych kwestii, jak choćby usługi publiczne, wymaga wypracowania. Tomasz Siemoniak zapewnił, że drzwi ministerstwa są zawsze otwarte dla strony samorządowej. Chciałby, aby MSWiA było postrzegane jako ministerstwo bliskie samorządowi.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.