Aktualności

14 czerwca 2024

Spotkanie konsultacyjne dotyczące nowelizacji systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z planowaną nowelizacją i głęboką przebudową systemu nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), Związek Powiatów Polskich organizuje robocze spotkanie konsultacyjne. Wydarzenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za organizację systemu NPP w powiatach i miastach na prawach powiatu.

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca br., w czwartek, w godzinach od 9:00 do 12:00. Uczestnicy będą mieli okazję przedstawić swoje problemy i sugestie dotyczące funkcjonowania oraz przyszłości systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zebrane uwagi posłużą do stworzenia materiału, który zostanie przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości jako oficjalne wnioski ZPP.

Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie ZPP: https://zpp.pl/szkolenia do 25 czerwca br.

To ważne spotkanie ma na celu usprawnienie systemu NPP i dostosowanie go do aktualnych potrzeb samorządów i obywateli, dlatego ZPP liczy na aktywny udział i konstruktywne uwagi uczestników.