Aktualności

14 czerwca 2024

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST

13 czerwca br. obradował Zespół Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

Wszystkie przedłożone projekty aktów prawnych Zespół zaopiniował pozytywnie, tj.:

  1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  2. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
  7. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów unijnych poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.