Aktualności

25 czerwca 2024

Związek Powiatów Polskich Liderem Inteligentnego Rozwoju

20 czerwca br. w centrum konferencyjnym Olivia Star w Gdańsku odbyło się Forum Inteligentnego Rozwoju. Podczas tego wydarzenia Wiceprezes Zarządu ZPP dr inż. Sławomir Jerzy Snarski odebrał nagrodę Lidera Inteligentnego Rozwoju przyznaną Związkowi Powiatów Polskich.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2024 w kategorii: Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki została przyznana Związkowi Powiatów Polskich za wspieranie idei samorządu terytorialnego, obronę interesów powiatów i miast na prawach powiatu oraz za wieloletnie zaangażowanie w inicjatywy promujące innowacyjność i rozwój powiatów.

Kongres był unikalnym miejscem poświęconym promocji badań i innowacji wpływających pozytywnie na życie społeczno-gospodarcze. Forum Inteligentnego Rozwoju od 2016 r. stanowi okazję do nawiązywania efektywnych i prestiżowych relacji w środowisku innowatorów i inwestorów zainteresowanych nowymi technologiami. Co roku program FIR skupia się na popularyzacji obiecujących projektów na wszystkich etapach powstawania innowacji.

9. edycja Forum Inteligentnego Rozwoju odbyła się 20 czerwca w Gdańsku, w najwyższym biurowcu Trójmiasta, Olivia Star. Czerwcowe wydarzenie było określone jako kongres medialny, ponieważ całość była transmitowana na żywo przez prestiżowe media biznesowe.
Dyskusje przebiegały w panelach takich jak „Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”, „Partnerzy innowacji – synergia i komplementarność”, „Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa” oraz „Globalne problemy okiem wizjonerów”.

Finałem kongresu była gala nagród Forum Inteligentnego Rozwoju, poprowadzona przez znanego prezentera Macieja Kurzajewskiego. Nagrody otrzymali ludzie i organizacje wdrażający innowacyjne projekty i rozwiązania. Wśród nich znalazł się również Związek Powiatów Polskich. „Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju” odebrał Wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta Bielski dr inż. Sławomir Jerzy Snarski.

Statuetki i certyfikaty na 9. FIR trafiły także w ręce innych przedstawicieli organizacji wpływających na inteligentny rozwój przez swoje merytoryczne działania oraz aktywne popularyzowanie swojej pracy wśród społeczeństwa. Nagrody wręczane na FIR są wyrazem uznania za nowatorskie rozwiązania, które już teraz lub w przyszłości wpłyną pozytywnie na nasze życie, a także za postawę nastawioną na szeroką promocję korzyści wynikających z prowadzonych projektów. Połączenie tych dwóch elementów jest zdaniem organizatorów najefektywniejszym sposobem na wdrożenie danego rozwiązania z sukcesem na rynek, wpływając tym samym na inteligentny rozwój.

Głównym organizatorem Forum Inteligentnego Rozwoju oraz procesu wyłaniania Laureatów jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a współorganizatorem Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju.

Każda edycja FIR składa się z programu merytorycznego poświęconego drodze od pomysłu na innowację do wdrożenia z sukcesem na rynek. Wydarzenie co roku odbywa się pod patronatem i w partnerstwie ponad 150 organizacji.

Już 21-22 listopada br. w Uniejowie odbędzie się jubileuszowe, 10. Forum.

Wszystkie najważniejsze informacje o wydarzeniach, w tym możliwość rejestracji, znajdują się na oficjalnej stronie FIR: www.irforum.pl