Aktualności

26 czerwca 2024

Echa z prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

24 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od budzącego kontrowersję projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Do projektu tego samorządy zgłosiły mnóstwo uwag i poprawek. Podczas posiedzenia strona rządowa apelowała o pilne zaopiniowanie projektu (zaledwie w ciągu 3 dni od otrzymania nowej wersji). Propozycji tej stanowczo sprzeciwili się przedstawiciele UMP, ZGW oraz ZPP, którzy jednym głosem wskazywali, że projekt jest zbyt ważny dla samorządów, aby procedować go w tak wielkim pośpiechu. Ostatecznie ustalono, że projekt ten zostanie zaopiniowany na kolejnym posiedzeniu Zespołu.

Kolejnym projektem jaki stanął na Zespole był projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Strona samorządowa wskazywała, że po raz kolejny pracownikom samorządowym proponowane są wręcz głodowe wynagrodzenia. O problemie tym pisaliśmy tutaj. Po dyskusji na temat wysokości wynagrodzeń, zdecydowano, że zostaną przygotowane dwa odrębne projekty rozporządzenia – jeden dotyczący drobnych korekt w stanowiskach, który nie budzi żadnych kontrowersji, drugi natomiast dotyczący stricte wysokości stawek wynagradzania. Projekt dotyczący stawek wynagrodzeń ma być szeroko konsultowany i wreszcie uwzględniający rynkowe stawki wynagrodzeń.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.