Aktualności

10 lipca 2024

Nowy numer Pomorskiego Thinklettera

Polska wieloośrodkowa – dlaczego jej potrzebujemy i jak ją realizować? Odpowiedzi na to rozległe pytanie próbuje udzielić blisko 30 tekstów wyjaśniających ideę wieloośrodkowego rozwoju Polski oraz ukazujących zarówno potencjały takiego modelu, jak również wyzwania i dylematy związane z jego wdrażaniem. Zachęcamy do lektury.

Drugi w tym roku numer Pomorskiego Thinklettera porusza temat Polski wieloośrodkowej.

  • Nowa strategia rozwoju przestrzennego – dlaczego Polska jej potrzebuje?
  • Polska lokalna – bezsilna wobec demografii czy przed wielką szansą?
  • Jaka rola regionów i subregionów w rozwoju wieloośrodkowym?
  • Co zrobić, by lepiej wykorzystać potencjał rozwoju powiatów i gmin?

To tylko kilka zagadnień poruszonych w blisko 30 tekstach. Ich autorzy wyjaśniają ideę wieloośrodkowego rozwoju Polski oraz ukazują zarówno potencjały tego modelu wzrostu, jak również omawiają wyzwania i dylematy związane z jego wdrażaniem.

Wśród autorów znaleźli się m.in. dr Konrad Wojnarowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Paweł Dobrowolski, Główny Ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Chorąży, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego, prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, dr Wiktor Szydarowski, dyrektor ogólnoeuropejskiego programu badawczego ESPON EGTC, dr Karol Janas, Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, prof. Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Mieczysław Cieniuch, generał Sił Zbrojnych RP w stanie spoczynku oraz dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Przewodniczący Zespołu ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej na Dolnym Śląsku.

Zachęcamy do pobrania i lektury. Materiał dostępny jest TUTAJ.