Informacja o działalności ZPP w okresie od 29 marca do 8 maja 2017 roku