Informacja o działalności ZPP w okresie od 26 maja do 24 września 2016 roku