Informacja o działalności ZPP w okresie od 26 lutego do 26 maja 2016 roku