Informacja o działalności ZPP w okresie od 3 marca do 14 maja 2015 roku