Informacja o działalności ZPP w okresie od 1 stycznia do 2 marca 2015 roku