Aktualności

24 maja 2017

Spotkanie Przedstawicieli Ogólnopolskich Organizacji Samorządowych z Prezydentem Andrzejem Dudą

Spotkanie odbyło się we wtorek, 23 maja 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, z inicjatywy organizacji samorządowych, które wystąpiły z propozycją przedyskutowania najistotniejszych dla samorządu terytorialnego spraw legislacyjnych, załączając do pisma w tej sprawie przyjętą przez nasze środowiska Kartę Samorządności.

W spotkaniu, które trwało dwie godziny, udział z naszej strony wzięli:

 • Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP,
 • Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich,
 • Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich,
 • Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu Związku Województw RP,
 • Krzysztof Żuk, członek Zarządu Unii Metropolii Polskich,
 • Stanisław Bodys, wiceprzewodniczący Unii Miasteczek Polskich.

Nasi reprezentanci przedstawili Prezydentowi problemy dotyczące:

 • ograniczenia podstawowych praw obywatelskich (w tym gwarantowanych w Konstytucji praw wyborczych),
 • centralizacji (odbierania kompetencji samorządom lokalnym i regionalnym, ograniczania wpływu mieszkańców na sprawy lokalne i regionalne),
 • osłabiania finansów samorządowych, wbrew Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • obszarów metropolitalnych.

Strona samorządowa podziękowała prezydentowi za jego udział w debacie na temat wstecznego działania ewentualnego ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, co przyczyniło się do powodzenia naszych starań o wycofanie się inicjatorów z tego zamiaru.

Odnosząc się do problemu kadencyjności prezydent wykluczył możliwość wprowadzania nowych przepisów jako działających wstecz, jak również ewentualność skracania kadencji organów, których czas pełnienia funkcji jest określony w Konstytucji.

Wśród zagadnień dotyczących centralizacji spraw publicznych w państwie wymieniono m.in.:

 • pozbawianie gmin samodzielności w kształtowaniu sieci szkól w związku z reformą edukacji,
 • zapowiedź pozbawienia powiatów wpływu na administrację pracy i nadzór budowlany,
 • odebranie województwom ośrodków doradztwa rolniczego i wpływu na wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. 

Przedstawiając sytuację finansową samorządów zwróciliśmy uwagę na kolejne ubytki w dochodach JST oraz na resortowy projekt zmian ustawowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który nie uwzględnia naszych postulatów i jeszcze pogarsza zły wzór określający indywidualny limit zadłużenia JST. Prezes ZMP przekazał projekt pakietu ustaw stabilizujących finanse samorządowe.

Prezydent zapowiedział utworzenie zespołu kodyfikacyjnego ds. przeglądu prawa samorządowego, a  także dalsze spotkania ze stroną samorządową. Wyraził też nadzieję na współpracę przedstawicieli samorządów przy formułowaniu pytań dotyczących finansów publicznych i samorządu terytorialnego w zapowiadanym referendum konstytucyjnym.

Warszawa, 23 maja 2017 r.


Załączniki