Stanowiska ZPP

30 marca 2017

Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

Jedną z form wyrażania opinii przez Zgromadzenie Ogólne ZPP jest przyjmowanie Stanowisk w sprawach najbardziej istotnych z punktu widzenia środowiska samorządowego.

Stanowiska przyjmowane są podczas dorocznych zdjazdów delegatów na Zgromadzenie Ogólne ZPP.

Z treścią poszczególnych Stanowisk można zapoznać się TUTAJ.