Aktualności

26 maja 2017

Samorządowcy o zmianach w VAT - echa z Zespołu Finansów KWRiST

W poniedziałek (22 marca br.) odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W agendzie spotkania znalazły się dwa projekty – pierwszy dot. zmian w ustawie o VAT, drugi – dot. zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych ZOZów.

W toku dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, strona samorządowa zgłosiła wiele uwag. Zaznaczono jednak, że kierunkowo strona samorządowa popiera proponowane rozwiązania.

Pośród zgłoszonych uwag znalazły się następujące propozycje:

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.