Aktualności

27 maja 2017

Czy uda się zatrzymać stacje kontroli pojazdów - echa z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury

Na ostatnim posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, omawiany był projekt o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który zmienia docelowy model nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów.

Zmiana polega na przeniesieniu nadzoru wykonywanego przez starostów na Transportowy Dozór Techniczny.

Przedstawiciel ZPP podczas posiedzenia w sposób jednoznacznie negatywny odniósł się do zaproponowanych zmian. W pierwszej kolejności omówił, brak konkretnych rozwiązań prawnych, które zmieniłyby w istotny sposób problem nie wykonywania przez cześć kierowców badań technicznych, jak mówił sama kwestia przeniesienia nadzoru tego problemu nie rozwiąże. W dalszej kolejności omówił on niezgodność uzasadnienia ustawy, które to posługuje się mylącą nomenklaturą. Dodatkowo zaznaczył, że starosta jest niewątpliwie częścią administracji, więc powołując się na przepisy unijne może pełnić nadal ten nadzór.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.