Aktualności

26 maja 2017

Trójmiasto metropolią - wieści z Zespołu ustrojowego KWRiST

Szczególny charakter miało wtorkowe posiedzenie połączonych Zespołów ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W pierwszej części spotkania Członkowie obu Zespołów uzgodnili projekty trzech rozporządzeń:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
  •  projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym,
  •  projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

W agendzie drugiej części spotkania przewidziano podsumowanie obowiązywania ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele MSWiA, MC i MF. MSWiA poinformowało, że dnia 27 kwietnia br. Minister Cyfryzacji oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisali analizę podsumowującą pierwszy okres obowiązywania ww. ustawy.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.