Publikacje książkowe

4 lipca 2017

Przekazanie, likwidacja, przekształcanie szkół i placówek publicznych

Jednostki samorządu terytorialnego odpowiadają za kształtowanie polityki oświatowej państwa. W tym zakresie racjonalizują ukształtowanie sieci szkół i placówek oświatowych, dostosowując je do potrzeb wspólnot lokalnych.

Aby sprawnie wykonywać powierzone im zadania, samorządy zostały przez ustawodawcę wyposażone w kilka instrumentów. Mowa tutaj o możliwościach przekazywania prowadzenia szkoły publicznej, likwidacji szkoły lub placówki publicznej, czy też przekształcenia szkoły lub placówki publicznej.

W poniżej zamieszczonej publikacji zawarto kompendium wiedzy w przedstawionym obszarze.


Załączniki