Publikacje książkowe

4 lipca 2011

Menedżer w urzędzie

Podręcznik "Menedżer w urzędzie" jest produktem powstałym w ramach realizacji przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Związek Powiatów Polskich projektu zatytułowanego "Sprawny samorząd – program wdrożenia usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego".

W podręczniku można znaleźć takie zagadnienia jak:

  • Zarządzanie organizacją
  • Zarządzanie strategiczne
  • Partycypacyjny model zarządzania
  • Zarządzanie jakością i zarządzanie procesowe
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie informacją
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie zmianą i ryzykiem
  • Zarządzanie relacjami z klientem

Załączniki