Publikacje książkowe

4 lipca 2011

Zarządzanie relacjami z klientem oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi

Podręcznik "Zarządzanie relacjami z klientem oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi" jest produktem powstałym w ramach realizacji przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Związek Powiatów Polskich projektu zatytułowanego "Sprawny samorząd – program wdrożenia usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego".

W podręczniku można znaleźć takie zagadnienia jak:

I. Zarządzanie relacjami z klientem

 •     Specyfika usług świadczonych przez urząd
 •     Ty - Urząd
 •     Klient urzędu?
 •     Profesjonalna obsługa klientów
 •     Bezpośrednia komunikacja z klientem
 •     Komunikacja niewerbalna
 •     Telefoniczna obsługa klienta
 •     E-mailowa obsługa klienta
 •     Trudne sytuacje podczas obsługi klienta
 •     Analiza transakcyjna
 •     Ty i gry psychologiczne
 •     Asertywność
 •     Stres w pracy
 •     Motywacja
 •     Urzędnik w pracy

II. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 •     Komunikowanie się w urzędzie
 •     Znaczenie przywództwa w urzędzie
 •     Motywowanie pracowników samorządowych
 •     Planowanie i organizowanie pracy w urzędzie
 •     Rekrutacja pracowników do pracy w administracji samorządowej
 •     Ocenianie pracowników urzędu
 •     Szkolenia, mentoring i rozwój pracowników samorządowych
 •     Etyka pracowników urzędu

Załączniki