Aktualności

24 sierpnia 2017

Bezpłatne szkolenia PPP – trwa nabór na sesję jesienną

fotolia.pl

Ministerstwo Rozwoju oraz konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich zapraszają do udziału w dwudniowych szkoleniach regionalnych realizowanych w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem szkoleń jest przybliżenie tematyki i procedur partnerstwa publiczno-prywatnego osobom, które nie mają w tym zakresie doświadczenia.

Są jeszcze wolne miejsca na szkolenia w sesji jesiennej w: Lublinie (4-5 września), Łodzi (11-12 września), Zielonej Górze (18-19 września), Białymstoku (25-26 września), Szczecinie (2-3 października), Katowicach (9-10 października), Krakowie (16-17 października) i Toruniu (26-27 października).

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem poświęconej projektowi strony - TUTAJ.

Do udziału w szkoleniu regionalnym zaproszone są osoby zainteresowane wdrażaniem inwestycji w formule PPP, zatrudnione w JST czy jednostkach podległych, w tym w szczególności decydentów i urzędników zajmujących się inwestycjami, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi, obsługą prawną.

Każde szkolenie to 2 dni wytężonej pracy, podczas których zostaną przekazane uczestnikom zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP. Program obejmuje m.in.: szczegółowe omówienie istoty PPP, źródła prawa i przykłady inwestycji z polskiego rynku PPP. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z przebiegiem całego procesu – od wyboru źródeł finansowania projektu PPP, poprzez wykonanie analiz przedrealizacyjnych i wybór partnera prywatnego, aż do podpisania umowy ze stroną prywatną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych.

Prowadzenie szkoleń powierzono trenerom z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w dziedzinie PPP w Polsce oraz praktykom samorządowym, którzy zrealizowali różne przedsięwzięcia w tej formule. Nacisk będzie położony na praktyczne aspekty, ciekawe dla pracowników sektora publicznego, starając się w ten sposób „odczarować” formułę PPP z mitów i niedomówień, które wokół niej narosły. Program drugiego dnia szkolenia zawiera również czas na indywidualne konsultacje u trenerów i ekspertów, które mogą dotyczyć Państwa potencjalnych pomysłów inwestycji realizowanych w tej formule.

Uczestnicy pokrywają tylko koszt dojazdu na miejsce szkolenia, pozostałe koszty finansowane są ze środków projektu. Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie zaświadczeniem.

Kontaktem z uczestnikami szkoleń zajmują się: