Aktualności

20 sierpnia 2017

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 1

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pierwszego numeru Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego wydawanego w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.

Projekt, w ramach którego powstał ww. biuletyn, jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Biuletyn, jako ważny element projektu, służy upowszechnianiu wiedzy i doświadczeń z zakresu PPP, w trakcie projektu realizowanego przez najbliższe trzy lata.

W pierwszym z jedenastu numerów periodyku można znaleźć m.in.:

  • wywiady z przedstawicielami partnerów projektu, w tym z wiceministrem rozwoju Witoldem Słowikiem oraz prezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich Ludwikiem Węgrzynem,
  • jak sektor publiczny postrzega PPP,
  • PPP w efektywności energetycznej – dobre praktyki samorządu.

Zachęcamy do lektury!


Załączniki