Aktualności

23 września 2017

Wieści z Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

fotolia.pl

Na piątkowym posiedzeniu Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST, strona samorządowa omówiła trzy projekty aktów prawnych.

Pozytywnie zaopiniowano:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.,
  2. projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i o wolontariacie

Nie podjęto decyzji w sprawie projektu rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony. Projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

W sprawach różnych, przedstawicielka ZPP poruszyła kwestię nieodpłatnej pomocy prawnej – do starostów wpływają pisma wojewodów dotyczące konkursów na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej z prośbą o uwzględnienie stanu prawnego przewidzianego prezydenckim projektem złożonym do sejmu (a nad którym sejm nie rozpoczął procedowania), który ma wejść w życie dopiero 1.01.2018 r. Jaki charakter ma ww. pismo wojewodów? Jak w tej sytuacji winny się zachować powiaty? Ustalono, że odpowiedź zostanie udzielona na najbliższym posiedzeniu plenarnym KWRiST oraz pisemnie do Zespołu APiBO.