Aktualności

2 października 2017

"Zarządzanie kryzysowe – przepisy i praktyka"

fotolia.pl

UWAGA: Nabór na wszystkie terminy został zamknięty z uwagi na pełne listy zgłoszeń!

Nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków, a także odpowiedniego przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych - to cel szkoleń jakie Związek Powiatów Polskich organizuje w październiku, listopadzie i grudniu br.

Szkolenia podzielone są na 3 tożsame tury, które odbędą się:

  • 18-20 października 2017 roku – I grupa szkoleniowa
  • 15-17 listopada 2017 roku – II grupa szkoleniowa
  • 6-8 grudnia 2017 roku – III grupa szkoleniowa

Wszystkie z ww. szkoleń odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Kirowy Gościniec” w Kościelisku k. Zakopanego.

Szkolenia adresowane są do osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej, tj. dyrektorów/naczelników oraz pracowników Wydziałów Zarządzania Kryzysowego w Starostwach Powiatowych, a także Urzędach Miast mających status miast na prawach powiatu, członków zespołów zarządzania kryzysowego oraz zainteresowanych radnych.

Zajęcia zostaną zrealizowane przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, a także specjalistów i praktyków funkcjonujących w systemie zarządzania kryzysowego.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej szczegółów, w tym zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy w załączonym pliku.

UWAGA: Nabór na wszystkie terminy został zamknięty z uwagi na pełne listy zgłoszeń!


Załączniki