Aktualności

4 października 2017

ZPP w sprawie ulepszenia systemu zarządzania kryzysowego

fotolia.pl

Występujące w Polsce anomalia pogodowe, które mają wpływ na zdrowie i życie mieszkańców oraz powodujące straty ekonomiczne skłoniły Zarząd Związku Powiatów Polskich do dyskusji nad systemem zarządzania kryzysowego.

W stanowisku podjętym 3 października br. Zarząd zauważa, że zasadne jest podjęcie prac nad kompleksową zmianą dotyczącą systemu zarządzania kryzysowego, który będzie z jednej strony odpowiednio przygotowany legislacyjnie, a z drugiej będzie miał zapewnione stałe źródło finansowania.

W ocenie Zarządu ZPP, mieszkańcy, jak i samorządowcy, jako ci którzy są najbliżej mieszkańców, potrzebują realnego mechanizmu wsparcia w działaniach na rzecz zabezpieczenia przed powodującymi ogromne straty skutkami działania żywiołu.

Jednym z postulatów płynących z regionów jest m.in. uchwalenie narodowego programu odbudowy i budowy małych zbiorników retencyjnych na rzekach. Powinien on być programem pomocowym dla samorządów, którego celem winno być zabezpieczenia przed niekontrolowanym wylewaniem rzek poza zbiorniki retencyjne czy - z drugiej strony - zabezpieczeniem rolników przed skutkami suszy.

Kolejnym skutkiem zmian klimatycznych w Polsce stają się przerwy w dostawie prądu, które pociągają za sobą brak zasięgu telefonii komórkowej. Tymczasem łączność telefoniczna stanowi często jedyną możliwość kontaktu z osobami poszkodowanymi przez działanie żywiołu. Jej brak stwarza realne zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Brak prądu unieruchamia również dystrybutory na stacjach paliw, przez co kierujący nie mogą opuścić terenów, narażając się na jeszcze większe niebezpieczeństwo.

Dlatego Zarząd ZPP zwraca się o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i powodziowego, poprzez wzmocnienie roli samorządu w procesie zarządzania kryzysowego.

Z pełną treścią Stanowiska ZPP można zapoznać się poniżej.


Załączniki