Aktualności

4 października 2017

Więcej środków na drogi. Stanowisko Zarządu ZPP

fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich postuluje o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W stanowisku podjętym 3 października 2017 r. Zarząd zauważa, że jednostki samorządu terytorialnego zarządzają 95% dróg publicznych w Polsce. A wydatki na realizację zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów oraz utrzymania dróg stanowią istotną pozycję w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Jednak pomimo olbrzymiego wysiłku finansowego po stronie samorządów ukierunkowanego na realizację wskazanych zadań, stan dróg lokalnych nadal daleki jest od oczekiwanego.

Zarząd przypomina również o tym, że Najwyższa Izba Kontroli w 2014 r. pozytywnie oceniła realizację poprzednika obecnego programu. Jednak w 2017 r. środki finansowe na jego realizację zostały zmniejszone o 200 mln złotych.

Przedstawiciele ZPP przyznają, że duże nadzieje samorząd wiązał z propozycją posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą stworzenia Funduszu Dróg Samorządowych. W uzasadnieniu do projektu ustawy w tej sprawie wskazywano na konieczność zwiększenia środków finansowych oraz zagwarantowania stabilności źródła z którego mogłyby być dofinansowywane inwestycje na drogach lokalnych. Ale projekt ustawy został wycofany z prac parlamentarnych. Nie zniknęły jednak  problemy na drogach lokalnych.

Zarząd zwraca uwagę, że niedostateczny rozwój sieci dróg oraz jej jakość są jednymi z czynników negatywnie wpływających na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, co pociąga za sobą olbrzymie koszty chociażby związane z leczeniem i rehabilitacją ofiar wypadków drogowych.

Niezadowalający stan dróg stanowi także istotną barierę rozwojową, obniżając atrakcyjność inwestycyjną tzw. polski powiatowej a w konsekwencji prowadząc do pogłębienia różnic pomiędzy dużymi ośrodkami regionalnymi a mniejszymi lokalnymi. Wzrasta mobilność społeczeństwa i poprawa stanu sieci dróg staje się koniecznością.

Dlatego ZPP apeluje o zwiększenie środków na realizację Programu oraz kontynuację prac nad stworzeniem stałego mechanizmu wsparcia samorządów przy realizacji zadań na rzecz rozwoju i poprawy infrastruktury drogowej w Polsce.

Z pełną treścią Stanowiska ZPP można zapoznać się poniżej.


Załączniki