Aktualności

12 października 2017

Prezes Zarządu ZPP w zespole ds. prawa samorządowego

Przy Prezydencie RP powstał specjalny zespół do spraw wypracowania zmian w przepisach dotyczących działalność samorządu terytorialnego.

Zasiedli w nim praktycy - przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych. Do prac w jego ramach zaproszony został Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński.

Zadaniem zespołu będzie dokonanie całościowego przeglądu dotychczasowych regulacji dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Konkretne propozycje legislacyjne służące optymalizacji funkcjonowania samorządu terytorialnego wypracowane przez zespół zostaną przedstawione Prezydentowi RP. Ten zaś będzie je rozważał w kontekście prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej.

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie zespołu odbyło się 11 października br. Następnie odbyła się konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”, która stanowiła element kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej ustawy zasadniczej.

Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniem Prezydenta podczas tej konferencji.