Aktualności

12 października 2017

Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia, 13-15 listopada 2017 r., Gdańsk

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprasza na VI edycję międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia, która odbędzie się w dniach 13-15 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku.

Głównym celem kongresu Smart Metropolia jest stworzenie miejsca do dyskusji i zainspirowanie szerokiego grona odbiorców do debaty na temat kierunków rozwoju metropolii. W efekcie wymiana zdań powinna prowadzić nie tylko do wskazania problemów i współczesnych wyzwań stojących w jej obliczu, ale przede wszystkim ma pokazywać oraz pomagać wypracować decydentom i liderom integracji metropolitalnej konkretne rozwiązania zarządcze i technologiczne.

Tematem tegorocznej edycji kongresu jest: Przestrzenie relacji. Wdrażanie agendy miejskiej Unii Europejskiej, która odwołuje się do podpisanego w 2016 roku Paktu Amsterdamskiego. Pakt, ustanawiający Agendę Miejską Unii Europejskiej, tworzy nowy model wielopoziomowej i wielostronnej współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej, i ma za zadanie wzmocnić wymiar miejski polityk UE. Wyodrębniono dwanaście obszarów, w których wyznaczono cele, tematy priorytetowe, działania i ramy operacyjne w nawiązaniu do Agendy Miejskiej UE. Podczas dyskusji nie tylko zostanie przeanalizowany każdy z nich, ale przede wszystkim definicje zostaną przełożone w odniesieniu do polskich miast i metropolii. Wiodąca będzie teza, która mówi o tym, że to głównie obszary metropolitalne są tymi miejscami na świecie, w których kreowany jest rozwój i w konsekwencji zarówno na poziomie kraju, jak i Unii Europejskiej należy prowadzić politykę regionalną opierającą się o ich potencjał. Rozwój metropolii pozytywnie wpływa bowiem na resztę kraju, zarówno małe gminy, jak i całe regiony. Będziemy też mówić o tym, że efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów jest możliwe tylko w przypadku oddolnej koordynacji działań międzysektorowych.

Do końca października ogłoszona zostanie oficjalna lista prelegentów. Do tej pory swoją obecność potwierdził m.in. Markku Markkula (Przewodniczący Komitetu Regionów), Carole Mancel-Blanchard (DG Regio, Komisja Europejska), Ilona Raugze (Dyrektor Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej ESPON), Paweł Chorąży (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju) czy Isabelle Chatry (OECD), a także inni znamienici goście.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy dokonać bezpłatnej rejestracji poprzez formularz na stronie tutaj.

Program spotkania dostępny jest tutaj.

Kongres objęty jest patronatem honorowym Związku Powiatów Polskich.