Aktualności

12 października 2017

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 2

Zachęcamy do zapoznania się z treścią drugiego numeru Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego wydawanego w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.

Projekt, w ramach którego powstał ww. biuletyn, jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Biuletyn, jako ważny element projektu, służy upowszechnianiu wiedzy i doświadczeń z zakresu PPP, w trakcie projektu realizowanego przez trzy lata.

W drugim z jedenastu numerów periodyku można znaleźć m.in.:

  • informacje o wsparciu doradczym resortu rozwoju w zakresie PPP,
  • opis doświadczeń dotychczasowych beneficjentów ww. wsparcia,
  • omówienie zakresu wsparcia, roli doradców, zasad współpracy z doradcą oraz doświadczeń z tego wynikających,
  • podsumowanie wiosennej edycji szkoleń regionalnych dot. PPP,
  • opis partnerstwa PPP w sektorze wodno-kanalizacyjnym – dobre praktyki samorządu oraz opinie przedsiębiorców.

Zachęcamy do lektury!


Załączniki