Aktualności

27 października 2017

Możliwości współpracy polskich samorządów z zagranicznymi

23 października br. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędów marszałkowskich i korporacji samorządowych z przedstawicielami resortu spraw zagranicznych.

Było to drugie tego typu spotkanie w tym roku. Tym razem, na prośbę samorządów omówione zostały możliwości współpracy polskich JST z samorządami innych państw.

Marta Stachowiak, naczelnik Wydziału Europy Zachodniej w Departamencie Polityki Europejskiej, MSZ przedstawiła zagadnienia dotyczące Francji. Wspomniała o tym, jak zbudowany jest francuski samorząd terytorialny. Zwróciła uwagę na to, że Francja jest nadal mocno scentralizowana Jak podała, polskie i francuskie samorządy mają podpisane ponad 300 różnego rodzaju umów, porozumień i projektów. Dotyczą one m.in. edukacji, efektywności energetycznej, turystyki czy kultury. Z informacji przekazanych przez naczelnik wynika, że Francuzi oczekują większego wkładu we współpracę od Polaków. Marta Stachowiak wspomniała także o ubiegłorocznym porozumieniu polsko-ukraińsko-francuskim, w które zaangażował się Związek Miast Polskich.

Poinformowała również zgromadzonych o tym, że na forum politycznym od ponad roku panuje pewne ochłodzenie polsko-francuskich relacji, ale nie dotyczy to relacji samorządowych.

O stosunkach polsko-niemieckich mówiła Urszula Grebieniow, I sekretarz w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ. Zwróciła uwagę na wyniki ostatnich wyborów w Niemczech, na to jakie partie wygrały, kto może zostać ministrem spraw zagranicznych i jaki może mieć to wpływ na relacje z Polską. Wskazała także wyzwania, które staną przed nowym rządem, takie jak np. integracja osób pochodzenia imigranckiego, sprostanie procesom demograficznym (starzejące się społeczeństwo, brak specjalistów na rynku pracy), konieczność inwestycji infrastrukturalnych. Mówiła a relacjach Niemiec z innymi państwami, w tym z Turcją. Wspominała o relacjach transatlantyckich. A także o tym, że w 2018 r. planowane są m.in. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe i Forum Polsko-Niemieckie. Podkreślała ponadto znaczenie dyplomacji historycznej i budowania pozytywnego wizerunku Polski.

Podczas spotkania omówiono też współpracę Polski z państwami Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich.