Informacja o działalności ZPP w okresie od 23 września do 3 listopada 2017 roku