Aktualności

8 listopada 2017

Forum Nowoczesnego Samorządu, 6-7 grudnia 2017 r., Warszawa

Związek Banków Polskich oraz Związek Powiatów Polskich serdecznie zapraszają na spotkanie środowiska bankowo-finansowego z JST.

Forum Nowoczesnego Samorządu odbędzie się 6-7 grudnia 2017 r., w hotelu Sangate Hotel Airport w Warszawie.

Podczas tego wydarzenia uczestnicy spotkania będą zastanawiać się, jakie wyzwania stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego, a także jakie rozwiązania usprawnią rozwój i zarządzanie ich finansami.

Forum podzielone będzie na bloki tematyczne:

Blok I

  • Forum Bankowo-Samorządowe. Finansowanie działalności i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z udziałem banków.

Blok II

  • Realizacja zadań własnych JST, społeczności lokalne i przedsiębiorstwa lokalne - przemiany technologiczne w obszarze IT oraz niekonwencjonalne rozwiązania w zakresie finansowania wyzwań w ramach rewolucji cyfrowej w społecznościach lokalnych.
  • Kształtowanie środowiska proinnowacyjnego w społecznościach lokalnych jako jedno ze strategicznych zadań samorządów.
  • Innowacyjne sposoby podejmowania inwestycji komunalnych, w  tym w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Do udziału w Forum organizatorzy zapraszają prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz osoby ściśle powiązane z funkcjonowaniem samorządów (np. skarbników, naczelników ds. funduszy unijnych), a także przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, bankowców oraz środowiska naukowe uczelni ekonomicznych.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne dla przedstawicieli samorządów, banków, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych i środowisk naukowych.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: http://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-nowoczesnego-samorzadu-2017/

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Związku Powiatów Polskich.