Aktualności

13 listopada 2017

Sesja plenarna Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny, 27 listopada 2017 r., Bochnia

fotolia.pl

27 listopada 2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bochni, przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 odbędzie się konferencja poświęcona roli dziedzictwa lokalnego w polskim ustroju dziedzictwa. Poruszona zostanie także kwestia wspólnot lokalnych jako podmiotów narodowego ustroju kultury i dziedzictwa.

Na spotkanie zapraszają: profesor Dorota Folga-Januszewska, przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego ICOM oraz Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński.

„Dziedzictwo i rozwój – perspektywa powiatowej polis” będzie sesją plenarną Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny.

Uczestnicy wydarzenia będą zastanawiać m.in. nad rolą wspólnot lokalnych jako podmiotów narodowego ustroju kultury i dziedzictwa.

Przedstawione zostaną dobre praktyki umacniające więzi lokalne oraz promujące lokalne dziedzictwo wspólnotowe takie jak: Kopalnia Soli w Bochni, Muzeum Motyli, Zamek w Nowym Wiśniczu, Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej.

Ponadto zaproponowany zostanie kolejny krok w rozwoju Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny, uwzględniający także potrzebę określenia warunków zarządzania dziedzictwem i jego udziału w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego „powiatowej polis”.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą w terminie do 20 listopada br. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie: www.zpp.pl/surveys/29

Konferencja: Muzeum i Samorząd Terytorialny jest stałym forum wymiany myśli i doświadczeń między przedstawicielami instytucji, zainteresowanych rozwojem muzeów i muzealnictwa.


Załączniki