Rozeznanie rynku na realizację usługi restauracyjno-noclegowej 18-19 grudnia 2017 r. w Bielsku Białej/okolicach Bielska-Białej – zapraszamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na realizację usługi restauracyjno-noclegowej 18-19 grudnia 2017 r. w Bielsku Białej/okolicach Bielska-Białej, w ramach projektu System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły zapytania, warunki realizacji, formularz oferty w załączniku.


Załączniki