Aktualności

28 listopada 2017

Rozmawiano o dziedzictwie lokalnym

27 listopada 2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bochni odbyła się konferencja poświęcona roli dziedzictwa lokalnego w polskim ustroju dziedzictwa.

Sesja ta zatytułowana „Dziedzictwo i rozwój – perspektywa powiatowej polis” stanowiła kontynuację realizowanej od kilku już lat Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny.

Na spotkanie organizowane wspólnie przez Powiat Bocheński oraz Związek Powiatów Polskich przybyło wielu wyśmienitych gości.

Konferencję rozpoczął Ludwik Węgrzyn starosta bocheński, który powitał wszystkich zgromadzonych gości, wyraził radość ze spotkania podkreślając jak ważną rolę pełni lokalne dziedzictwo, będące nie tylko świadectwem wspólnej historii ale także zasobem wiedzy o regionie.

Bardzo ciekawy wykład o lokalnym dziedzictwie zaprezentowała Prof. Dorota Folga-Januszewska, przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego ICOM. Przywrócenie wartości widoku-od tego się wszystko zaczyna, Bochnia, powiat bocheński jest o tyle szczęśliwym miejscem, że ma tych widoków wiele, ma widoki historyczne ale ma tez widoki które są współczesnością, wszystko zależy od tego jak tym widokiem będziemy dysponować - podkreślała w swoim wystąpieniu pani Profesor.

W dalszej części zgromadzeni goście rozmawiali o wspólnocie lokalnej jako podmiocie narodowego ustroju kultury i dziedzictwa, wykład prowadził Waldemar Rataj, prezes Fundacji Kolegium Wigierskie. O dziedzictwie w perspektywie powiatowej polis i kolejnych krokach w rozwoju Konferencji Muzeum i Samorządu Terytorialnego, mówił Rudolf Borusiewicz Dyrektor Biura ZPP.

Dyrektor Biura Programu Niepodległa przedstawił możliwości wsparcia dla samorządowych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. Ostatnim punktem programu był panel w którym uczestniczyła Małgorzata Więckowska Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz, Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński, ks. Mariusz Jachymczak proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła, Sanktuarium św. Szymona w Lipnicy Murowanej, Bogdan Krawiec, kierownik działu turystyki Kopalni Soli Bochnia oraz Filip Kobiela, właściciel Muzeum Motyli Arthropoda w Bochni. Każdy z uczestników panelu przygotował wystąpienie związane z dobrymi praktykami umacniającymi więzi lokalne.

Na zakończenie konferencji odbyła się żywa dyskusja podsumowującą, w której chętnie uczestniczyli zaproszeni goście w tym m.in. Maria Serafińska-Domańska z Muzeum Jana Matejki Koryznówka, Piotr Górajec z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Marek Skrzyński właściciel Dworu w Wieuszycach czy Wit Karol Wójtowicz, Dyrektor Muzeum Zamek w Łańcucie.

Konferencja Muzeum i Samorząd Terytorialny jest stałym forum wymiany myśli i doświadczeń między przedstawicielami instytucji, zainteresowanych rozwojem muzeów i muzealnictwa. Powołaną ją w 2013 r. z inicjatywy Polskiego Komitetu Narodowego ICOM.