Aktualności

28 grudnia 2017

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 3

Zachęcamy do zapoznania się z treścią trzeciego numeru Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego wydawanego w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Biuletyn, jako istotny element projektu, służy upowszechnianiu wiedzy i doświadczeń z zakresu PPP, w trakcie realizowanego projektu.

Dostępny jest już trzeci z jedenastu numerów periodyku, w którym przedstawione zostały m.in.:

  • zasady polityki PPP,
  • realizowane projekty hybrydowe,
  • zarys rynku PPP ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie drogownictwa,
  • podsumowanie jesiennej edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu.

Zapraszamy do lektury!


Załączniki